GALACTEUM, rediscovering the milky way

En GALACTEUM proporcionamos ingredientes da máxima calidade aos nosos clientes, operando principalmente nos sectores alimentación, alimentación infantil e funcional.

Visión

Ser un referente na valorización dentro do sector lácteo, co obxectivo de achegar as mellores solucións aos nosos clientes e xerando valor na nosa contorna.

Misión

Xerar valor no sector lácteo a través da investigación,
transformación e comercialización de ingredientes de alto valor engadido.

Valores

Innovacion

Innovación

Desenvolvemos produtos lácteos de alto valor engadido.

Integracion vertical

Integración vertical

Integramos o proceso produtivo na súa totalidade, dende a obtención da materia prima ata a comercialización do produto final.

Trazabilidad

Trazabilidade

Aseguramos a calidade alimentaria de todos os nosos produtos.

Versatilidad

Versatilidade

Adaptamos a produción a diario para ofrecerche os mellores produtos.